بیوگرافی شرکت سولار گستر

بازدید معاونت محترم وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، جناب آقای مهندس نجار از غرفه سولار گستر البرز در دومین نمایشگاه جامع مدیریت بحران کشور