برخی خدمات

همراه با سولار گستر البرز

شرکت فنی مهندسی سولارگسترالبرز با به خدمت گرفتن کارشناسان ارشد و کارشناسان گرایش های مختلف مجموعه مهندسی برق از جمله مخابرات، الکترونیک، کنترل و قدرت، تلاش در توسعه خدمات صنایع مهندسی برق با محوریت حفاظت و حراست از محیط زیست انسان دارد. به منظور تخصصی کردن و ایجاد سازمان ­دهی اصولی در خدمات رسانی، این شرکت چهار کارگروه تخصصی فنی-بازرگانی در بخش ­های مختلف راه ­اندازی کرده است:

انرژی ­های تجدیدپذیر