سولار گسترالبرز سولار گسترالبرز سولارگسترالبرز سولارگسترالبرز

استراکچر نیروگاه های خورشیدی

با پوشش گالوانیزه گرم دارای دفترچه محاسبه مورد تایید ساتبا دارای استانداردهای iso-9001:2008 -0 HSE-MS مقاوم در برابر باد تا سرعت 120 کیلومتر بر ساعت
0 تومان