طراحی، ساخت و نصب پایه چراغ خورشیدی

شرح پروژه: طراحی، ساخت و نصب پایه چراغ خورشیدی

کارفرما: شهرداری مشکین دشت

 ظرفیت پروژه : 3 عدد پایه چراغ

تجهیزات برای هر واحد:

پنل Sunrice 120 W

شارژکنترلر Jynis 10 A

باتری  Optima 100 Ah

سازه ساخت شرکت سولار گستر