طراحی، ساخت و نصب سیستم مستقل از شبکه

شرح پروژه: طراحی، ساخت و نصب سیستم مستقل از شبکه

کارفرما: شرکت ملی نفت و گاز گچساران

 ظرفیت پروژه : 1 کیلووات

تجهیزات برای هر واحد:

پنل 200W آریاسولار

شارژکنترلر EPsolar VS-4024

باتری  Vision 100 Ah

اینورتر SK-1000 Cotek

سازه ساخت شرکت سولار گستر البرز