باتری HITACO

ویژگی های منحصر به فرد:

  • مطابق استانداردهای IEC، JIS، BS و Eurobat
  • دارای کیفیت پایدار و قابلیت اطمینان بالا
  • عمر سرویس طولانی
  • عملکرد بدون نیاز به نگهداری
  • سامانه تخلیه گاز با فشار کم
  • دشارژ خودی کم

برگه اطلاعات فنی