اجرای پایه چراغ خورشیدی جاده چالوس

شرح پروژه : طراحی ، نصب و اجرای پایه چراغ خورشیدی جاده چالوس

کارفرما: برق منطقه­ای شرق کرج

ظرفیت پروژه: 16 عدد پایه چراغ

تجهیزات برای هر واحد:

پنل 120W

باتری Vision 100 Ah

چراغ 30W  تله صنعت

شارژ کنترلر Jynis 10 W

سازه ساخت شرکت سولار گستر