اجرای روشنایی خورشیدی معابر روستای آبچالکی لنگرود

شرح پروژه : طراحی ، نصب و اجرای روشنایی خورشیدی معابر روستای آبچالکی لنگرود

کارفرما: شرکت توزیع  نیروی برق استان گیلان

ظرفیت پروژه: 30 دستگاه

تجهیزات برای هر واحد:

پنل 120W

باتری Vision 100 W

چراغ 30W  تله صنعت

شارژ کنترلر Jyins 10 A

سازه ساخت شرکت سولار گستر