روشنایی تصفیه خانه شهرک صنعتی

شرح پروژه : اصلاح سیستم روشنایی تصفیه خانه شهرک صنعتی

کارفرما: شرکت شهرک صنعتی استان البرز

ظرفیت پروژه: 3510 وات

تجهیزات برای هر واحد:

پنل Suntech 195 W

باتری Hitaco 100 Ah

چراغ 30W تل صنعت

شارژ کنترلر Phocos CIS20  

سازه ساخت شرکت سولار گستر