سیستم مستقل از شبکه برق رسانی روستای شیر بچه پیر

سیستم مستقل از شبکه برق رسانی روستای شیر بچه پیر

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

ظرفیت پروژه: 23 کیلووات

تجهیزات برای هر واحد:

  پنل 200W ساخت ایران

باتری صبا 100Ah

شارژکنترلر Steca 4545

اینورتر SK-1000 Cotek

سازه ساخت شرکت سولار گستر البرز