سیستم مستقل از شبکه برق رسانی روستای خیل گاوان

شرح پروژه: سیستم مستقل از شبکه برق رسانی روستای خیل گاوان

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

ظرفیت پروژه : 13 کیلووات

تجهیزات برای هر واحد:

پنل 200 W LDK        

باتری صبا 100Ah

شارژکنترلر Steca 4545

اینورتر Cotek SK-1000 

سازه ساخت شرکت سولار گستر البرز