سیستم مستقل از شبکه برق رسانی روستای سیاه بیل

شرح پروژه: سیستم مستقل از شبکه برق رسانی روستای سیاه بیل

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

ظرفیت پروژه : 10 کیلووات

تجهیزات برای هر واحد:

 پنل 200 W LDK       

باتری صبا 100Ah

شارژکنترلر Steca4545

اینورتر SK-1000 Cotek

سازه ساخت شرکت سولار گستر البرز