سیستم مستقل از شبکه برق رسانی روستای دشتمیان

شرح پروژه: سیستم مستقل از شبکه برق رسانی روستای دشتمیان

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

ظرفیت پروژه : 15 کیلووات

تجهیزات برای هر واحد:

پنل LDK 200 W

باتری صبا 100Ah

شارژکنترلر Steca4545

اینورتر SK-1000 Cotek

سازه ساخت شرکت سولار گستر البرز