سیستم مستقل از شبکه برق رسانی روستای وزمی

شرح پروژه: سیستم مستقل از شبکه برق رسانی روستای وزمی

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

ظرفیت پروژه : 6  کیلووات

تجهیزات برای هر واحد:

 پنل LDK 200 W      

باتری صبا 100Ah

شارژکنترلر Steca4545

اینورتر SK-1000 Cotek

سازه ساخت شرکت سولار گستر البرز