نصب و اجرای عملیات برق رسانی به 60 خانوار روستایی

شرح پروژه: نصب و اجرای عملیات برق رسانی به 60 خانوار روستایی

کارفرما: شرکت برق آفتابی هدایت نور

ظرفیت پروژه : 60 کیلووات

تجهیزات برای هر واحد:

پنل 250W  ساخت ایران         

باتری  Optima 100 Ah

شارژکنترلر Steca4545

اینورتر SK-1000 Cotek

سازه ساخت شرکت سولار گستر البرز