طراحی، نصب و اجرای روشنایی معابر روستای سقالکسار

شرح پروژه: طراحی، نصب و اجرای روشنایی معابر روستای سقالکسار

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

ظرفیت پروژه : 10 عدد پایه چراغ

تجهیزات برای هر واحد:

پنل Chinaland 120 W

باتری  Vision 100 Ah

شارژکنترلر  Jynis 10 A

سازه ساخت شرکت سولار گستر