طراحی، ساخت و اجرای سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه مساجد و مدارس

شرح پروژه: طراحی، ساخت و اجرای سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه مساجد و مدارس

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

ظرفیت پروژه : 45 کیلووات

تجهیزات برای هر واحد:

پنل Solar World 120 W

اینورتر SMA STP 5000-TL

سازه ساخت شرکت سولار گستر