طراحی و ساخت استراکچر یک کیلووات ردیاب خورشیدی برای اولین بار در ایران

شرح پروژه: طراحی و ساخت استراکچر یک کیلووات ردیاب خورشیدی برای اولین بار در ایران

کارفرما: شرکت سولار سبز انرژی سورنا

ظرفیت پروژه : 90 عدد

تجهیزات برای هر واحد:

 پنل Suntech 195 W

سازه ساخت شرکت سولار گستر