طراحی، نصب و اجرای سیستم خورشیدی و بادی مستقل از شبکه

شرح پروژه: طراحی، نصب و اجرای سیستم خورشیدی و بادی مستقل از شبکه

واقع در جاده چالوس

کارفرما: پروژه شخصی

ظرفیت پروژه : 3.2 کیلووات

تجهیزات برای هر واحد:

پنل 195 W  Suntech 

شارژکنترلر  Steca 4545

اینورتر SK-1000 Cotek

باتری صبا 100 Ah

توربین بادی Shootpower 400 W

سازه ساخت شرکت سولار گستر البرز