طراحی، نصب و اجرای سیستم خورشیدی مستقل از شبکه

شرح پروژه: طراحی، نصب و اجرای سیستم خورشیدی مستقل از شبکه

برق رسانی روستایی

کارفرما: شرکت همکار

ظرفیت پروژه : 13 کیلووات

تجهیزات برای هر واحد:

پنل ساخت ایران           

شارژکنترلر  Carspa 60 A

اینورتر SK-1500 Cotek

باتری  Optima 100 Ah

سازه ساخت شرکت سولار گستر البرز