طراحی، نصب و اجرای سیستم خورشیدی جهت تامین برق پمپ آب واقع در ساوه

شرح پروژه: طراحی، نصب و اجرای سیستم خورشیدی جهت تامین برق پمپ آب واقع در ساوه

کارفرما: شرکت سولار سبز انرژی سورنا

ظرفیت پروژه :6.4 کیلووات

تجهیزات برای هر واحد:

 پنل آریا سولار 

سازه ساخت شرکت سولار گستر