نصب و اجرای پایه چراغ بوستان اوستا

شرح پروژه: نصب و اجرای پایه چراغ بوستان اوستا

کارفرما: شرکت همکار

ظرفیت پروژه : 30 عدد پایه چراغ

تجهیزات برای هر واحد:

پنل 100 W Sunrise

شارژکنترلر  Jynis 10 A

اینورتر SK-1000 Cotek

باتری   Hitaco 65 Ah

چراغ 20 W

پایه چراغ 3 متری

سازه ساخت شرکت سولار گستر