طراحی و اجرای روشنایی بیلبورد خیابانی

شرح پروژه: طراحی و اجرای روشنایی بیلبورد خیابانی

کارفرما: شهرداری کرج

تجهیزات برای هر واحد:

پنل Yingli solar 120 W

شارژکنترلر Jynis 10 A

باتریHitaco 65Ah

چراغ 20 W

سازه ساخت شرکت سولار گستر