طراحی و اجرای روشنایی ایستگاه اتوبوس

شرح پروژه: طراحی و اجرای روشنایی ایستگاه اتوبوس

کارفرما: شهرداری کرج

تجهیزات برای هر واحد:

پنل120 W Yingli solar

شارژکنترلر  Jynis 10 A

باتریHitaco 65Ah

چراغ 20 W

سازه ساخت شرکت سولار گستر