نصب و اجرای پایه چراغ خورشیدی پارک فتح تهران

شرح پروژه: طراحی، نصب و اجرای پایه چراغ خورشیدی پارک فتح تهران

کارفرما: شهرداری تهران

 ظرفیت پروژه : 60 عدد پایه چراغ

تجهیزات برای هر واحد:

پنل Yingli solar 80 W

شارژکنترلر Jynis 10 A

باتری Hitaco 45Ah

چراغ 20W

سازه ساخت شرکت سولار گستر