اجرای سیستم خورشیدی مستقل از شبکه واقع در جاده چالوس (آدران)

شرح پروژه: طراحی، نصب و اجرای سیستم خورشیدی مستقل از شبکه واقع در جاده چالوس (آدران)

کارفرما: پروژه شخصی

 ظرفیت پروژه : 400 وات

تجهیزات برای هر واحد:

پنل 200W آریا سولار

شارژکنترلر  Steca 4545

باتری صبا  100Ah

سازه ساخت شرکت سولار گستر البرز