ژنراتور 1KW

شرح پروژه: ژنراتور 1KW

کارفرما: پروژه شخصی

 ظرفیت پروژه : 1KW

تجهیزات برای هر واحد:

پنل250 W  Sunrise

شارژکنترلر  Steca 4545

باتری صبا  100Ah

اینورتر SK-1000 Cotek

سازه ساخت شرکت سولار گستر