همراه با سولارگسترالبرز

شرکت فنی مهندسی سولارگسترالبرز با به خدمت گرفتن کارشناسان ارشد و کارشناسان گرایش های مختلف مجموعه مهندسی برق از جمله مخابرات، الکترونیک، کنترل و قدرت، تلاش در توسعه خدمات صنایع مهندسی برق با محوریت حفاظت و حراست از محیط زیست انسان دارد. به منظور تخصصی کردن و ایجاد سازمان ­دهی اصولی در خدمات رسانی، این شرکت چهار کارگروه تخصصی فنی-بازرگانی در بخش ­های مختلف راه ­اندازی کرده است:

 انرژی ­های تجدیدپذیر:

این کارگروه با محوریت سامانه ­های مولد فوتوولتایی خورشیدی مشغول فعالیت بوده و متشکل از تیم ­های طراحی و مشاوره، بازرگانی و اجرایی است. از جمله خدمات ارائه شده توسط این بخش می­توان به مواردی مانند ارائه مشاوره به مشتریان متقاضی ساخت نیروگاه، سامانه­ های مولد خانگی، روشنایی­ های خورشیدی و . . . ، طراحی سامانه­ های مورد درخواست مطابق استانداردها و به کارگیری تجهیزات مرغوب موجود در بازار جهانی و درنهایت اجرا و نگهداری پروژه ­های مورد تقاضا، اشاره کرد.