بیوگرافی شرکت سولار گستر

اولین همایش اینترسولار در ایران در تاریخ 25 آبان 1395 برگزار می شود. 

جهت ثبت نام برای شرکت در این همایش از لینک زیر می توان استفاده نمود:

http://www.intersolarglobal.com/en/summits/iran/quick-facts.html