بیوگرافی شرکت سولار گستر

بازدید جناب آقای دکتر صادق زاده از غرفه سولار گستر البرز در یازدهمین نمایشگاه انرژی های تجدید پذیر اسفند 1397.