بیوگرافی شرکت سولار گستر

دکتر قره خانی در حاشیه افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در همدان گفت: مجلس قانون خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر را تصویب کرده و از طرف دیگر در برنامه ششم توسعه به وزارت نیرو تکلیف کرده ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان برنامه به ظرفیت کشور افزوده شود.
نماینده مردم علی آباد در مجلس افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو نیز باید نهایت اراده لازم را برای تحقق این برنامه و حضور حداکثری بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر، بکار بندند.
این گزارش می افزاید: آقایان دکتر خجسته نماینده مردم همدان و فامنین و دکتر رنجبرزاده نماینده اسدآباد نیز در این مراسم حضور داشتند.

منبع : سانا